Hovoríme/We speak/Wir Sprechen/Мы говорим

Zavolajte nám: +421 903 627 895 Bezplatná linka: +421 800 222 668

Hovoríme/We speak/Wir Sprechen/Мы говорим

Často kladené otázky

 

 

Ako prebieha platba?
Platiť môžete v hotovosti, kreditnou kartou, prípadne bankovým prevodom. Platí sa pred operáciou.

 

 

Ktorá metóda je najlepšia a ktorá najbezpečnejšia?
Najbezpečnejšia a najlepšia metóda je ReLEx SMILE® PRO, kde nedochádza k narušeniu rohovky a prichádza k okamžitému Woow efektu. Z hľadiska výsledkov 6 mesiacov po operácii sú všetky metódy rovnocenné! Najvážnejšie komplikácie sa môžu vyskytnúť pri metóde LASIK. Povrchové ablácie (PRK, LASEK, EPI-LASIK) majú minimálne riziká počas operácie.

 

 

Kedy môžem po operácii začať cvičiť?
Prakticky hneď ako to oči dovolia, spravidla po vybratí kontaktných šošoviek. Vyhýbať sa treba šúchaniu očí a kontaktu s rohovkou.

 

 

Dá sa operovať aj astigmatizmus a plusové dioptrie?
Áno samozrejme, nový laser je certifikovaný aj na astigmatizmus do +/-6dioptrií a hypermetropiu /ďalekozrakosť/ do +6 dioptrií. Dosahuje lepšie výsledky než lasery staršej generácie vďaka možnosti individuálne korigovať aj tzv. uhol Kappa, ktorý je výrazný práve u ďalekozrakých ľudí.

 

 

Bude to bolieť?
Operácia nebolí, oči sú znecitlivené kvapkami. Bolestivosť po operácii je individuálna, závisí od operačnej metódy. Dôležité je, že s našim novým laserom je povrch oka po operácii jemnejšie „opracovaný“, hladší a preto je hojenie rýchlejšie a menej nepríjemné aj u PRK či LASEKu.

 

 

Čo ak pohnem okom?
Poloha oka je počas celej operácie niekoľko 100 x za sekundu sledovaná špeciálnym systémom Eye tracking a preto je aj pri pohybe oka laserový zásah umiestnený na správne miesto. Pri veľkých pohyboch laser automaticky zastane a pokračuje až po uvedení oka do správne pozície.

 

 

Za koľko dní môžem začať normálne pracovať?
Bezprostredná rekonvalescencia trvá približne 5 dni. Ustálenie konečnej zrakovej ostrosti nastáva spravidla v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov v závislosti od výšky korigovaných dioptrií.

 

 

Dajú sa operovať obe oči naraz? Ako dlho trvá operácia?
Štandardne operujeme obe oči naraz. Operácia krátkozrakého oka trvá menej ako 10 sekúnd.

 

 

Ako dlho sa čaká na operáciu?
Čakacie lehoty prakticky nemáme, operujeme každý týždeň, časovým limitom je potreba vysadiť kontaktné šošovky ideálne aspoň 2 týždne pred operáciou. Vstupné vyšetrenie a samotná operácia sa dajú urobiť naraz v jeden deň.

 

 

Aké sú riziká a komplikácie?
Operácia excimerovým laserom je tak ako každý zdravotnícky výkon spojená s určitým rizikom a možnými komplikáciami ako sú: pocit suchého oka, zápal v pooperačnom období, kolísavá zraková ostrosť v pooperačnom období, znížená zraková ostrosť v noci, znovu pribudnutie dioptrií po určitom čase a podobne. V zásade platí, čím lepší laserový systém a skúsenejší operatér, tým menšie riziko komplikácií.

 

 

Čo je ReLEx SMILE® PRO?

ReLEx SMILE® PRO (small incision lenticule extraction) je najdokonalejšia revolúčna laserová metóda, ktorá naštartovala novú éru refrakčnej chirurgie. Spája výhody povrchových metód a femtolasiku a odbúrava ich nevýhody. Je to metóda bez vytvárania veľkého rezu na rohovke, so zachovaním povrchu rohovky a fyziologických vrstiev a tým je kompletne bezbolestná a bezpečná.

Najvýznamnejšou jej výhodou je, že je maximálne šetrná, nevytvára lalok (flap) rohovky, preruší sa iba minimum nervových vlákien a tým sa zachovávajú biomechanické vlastnosti rohovky a niekoľkonásobne sa znižuje riziko syndrómu suchého oka.

Čo je Wavefront optimised Femtolasik 6D?
Wavefront optimised Femtolasik 6D je najdokonalejšia metóda laserovej refrakčnej chirurgie dostupná v súčasnosti, ktorá koriguje krátkozrakosť, astigmatizmus a ďalekozrakosť pomocou femotsekundového laseru novej generácie a excimerového laseru.

Femtosekundový laser VISUMAX® 800 vypreparuje povrchovú vrstvu rohovky v hrúbke 100 - 140 mikrometrov, tzv. flap. Tá sa odklopí a na takto obnaženej rohovke sa vykoná 2. fáza - excimerový laser EX 500 6D zmení zakrivenie rohovky čím sa vykoriguje dioptrická chyba. Tenká vrstva rohovky sa priklopí nazad. Celá operácia trvá iba niekoľko minút. Pacient sa po operácií cíti komfortne a nepociťuje žiadnu bolesť.

 

 

Čo je femtosekundový laser?
Femtosekundový laser je vysokofrekvenčný laser, ktorý produkuje ultra krátke pulzy neviditeľného svetla. Trvajú iba neuveriteľných 0,000 000 000 000 001 sekundy a za jednu sekundu femtolaser VISUMAX® 800 umiestni do rohovky až 5 miliónov takýchto pulzov. Tým sa jemne oddelí povrchová vrstva rohovky a umožní tak bezpečne a presne urobiť korekciu dioptrickej chyby priamo v rohovke.

 

 

Čo je excimerový laser?
Excimerový laser produkuje vysoko energetický lúč, ktorý odparuje mikroskopické množstvá tkaniva rohovky v presne vypočítanom mieste čím sa mení zakrivenie rohovky. To sa prejaví zmenou dioptrickej sily oka. Excimerový laser  Wavelight EX500 od nemeckého výrobcu Wavelight AG je najpredávanejší excimerový laser súčasnosti a má FDA certifikát na všetky dioptrické chyby. Korekcia jednej dioptrie trvá približne 1,4sekundy, je vybavený systémom Eye tracker 6D, ktorý sleduje polohu oka v každom momente, takže každý laserový lúč dopadne presne na počítačom vypočítané miesto.

 

 

Aké sú výhody ReLEx SMILE® PRO?
Technológia ReLEx SMILE® PRO je najmenej invazívna metóda, bez flapu s rýchlym nástupom ostrého videnia, nie je potrebná PN, ideálne riešenie pre strednú a vysokú krátkozrakosť. Kombinuje všetky prednosti doterajších operačných metód – bezbolestnosť a rýchly výsledok femtolasiku spolu so šetrnosťou PRK pretože nepotrebuje flap. Tým sa neprerušia nervové vlákna v prednej časti rohovky, ktoré sú dôležité pre jej citlivosť a tvorbu sĺz.
Femtolaser VISUMAX® 800 neprodukuje žiadne komplikácie, ktoré sprevádzajú ostatné femtosekundové lasery. Je to tak preto, lebo je rádovo ( 10až 100x) rýchlejší, má omnoho nižšiu energiu a menšiu stopu v rohovke. Nepoškodzuje tak okolité tkanivo a nevyvoláva zápalovú reakciu.
Ostré videnie je preto možné dosiahnuť v priebehu niekoľkých hodín od operácie.

 

 

Aké sú výhody Wavefront optimised Femtolasik 6D?

Celú operáciu urobí laserový lúč - najpresnejší inštrument aký máme v medicíne k dispozícíí. 

Ak hľadáte presnú, bezpečnú a pohodlnú laserovú korekciu dioptrickej chyby oka, vašou voľbou je metóda  Femtolasik 6D. Unikátna kombinácia  femtosekundového laseru VISUMAX® 800 a excimerového laseru EX500 6D.

Femtolasik  6D skoriguje váš zrak pomocou laserovej chirurgie od začiatku do konca. Vašich očí sa žiaden skalpel ani len nedotkne. Riziko komplikácie je preto v porovnaní s predchádzajúcimi technikami omnoho nižšie a kvalita videnia po operácii ostáva vynikajúca...

Aké sú riziká?

Tak ako pri každej inej operácii, aj Femtolasik 6D môže mať vedľajšie účinky a komplikácie. Je dôležité im predchádzať kvalitným predoperačným vyšetrením, správnou indikáciou na operáciu, používaním špičkovej technológie, skúsenosťami chirurga a dodržiavaním pooperačnej liečby a doporučení.

Z nežiaducich účinkov je najčastejšie prechodne znížená tvorba sĺz spojená s pocitom suchého oka, ktorá sa dá liečiť aplikáciou umelých sĺz a stav sa potom upraví.

Nie každé oko reaguje rovnako na laserové lúče a preto sa môže veľmi zriedkavo stať, že výsledkom je mierne podkorigovanie, alebo naopak prekorigovanie aj napriek úplnej presnosti a bezchybnému prevedeniu operácie. Takéto odchýlky sa dajú dokorigovať už za pár týždňov po operácii.

O možných rizikách a nežiaducich účinkoch vo Vašom konkrétnom prípade sa prosím poraďte s našimi lekármi pri predoperačnom vyšetrení, alebo nás kontaktujte telefonicky a emailom.

 

 

Som vhodný kandidát na operáciu?

Predoperačné vyšetrenie je nevyhnutné aby sme zistili, či sú Vaše oči zdravé a vhodné na laserovú chirurgiu. Dobrý kandidát na ReLEx SMILE® PRO a Femtolasik 6D by mal spĺňať nasledovné kritériá:

 • minimálny vek 18 rokov
 • stabilná dioptrická chyba aspoň jeden rok
 • žiadna vážna infekcia alebo úraz oka za posledný rok
 • žiadne autoimunitné ochorenie, ako je napr. Sjogrenov syndróm, Lupus a iné
 • nesmie mať herpetické ochorenie rohovky, ani v minulosti
 • nesmie mať syndróm suchého oka
 • žiadne jazvy na rohovke
 • normálne anatomické pomery okolia oka a očnice
 • ženy by nemali byť tehotné alebo kojiť v čase operácie
 • všetci kandidáti musia byť poučený o rizikách a mať realistické očakávania výsledku aký možno v danom prípade dosiahnuť.

 

 

Budú moje oči vyzerať inak po operácii?
Na Vašich rohovkách neostanú žiadne viditeľné stopy po operácii. Dokonca aj očný lekár, ktorý nebude upovedomený o absolvovanej operácii môže prehliadnuť mikroskopické stopy.

 

 

Budem cítiť nejakú bolesť?
Nie. Pred operáciou dostanete anestetické kvapky na znecitlivenie oka, tí z Vás, ktorí majú veľký strach môžu dostať aj medikáciu na uvoľnenie. Počas operácie môžete vnímať jemný tlak a dotyky chirurgových rúk v okolí očí. Po operácii budete mať prechodne niekoľko hodín pocit prachu v očiach a mierne slzenie. V tomto období by ste mali oddychovať v kľude, alebo spať, keďže zatvorené oči zrýchľujú komfort a hojenie.

 

 

Ako dlho trvá operácia?
Celý proces od prípravy cez samotnú operáciu až po kontrolu po operácii trvá 60-90minút. Na operačnej sále pritom strávite iba 10-15minút, samotné laserovanie trvá 10-50 sekúnd podľa výšky dioptrií.

 

 

Čo sa stane ak žmurknem, pohnem okom alebo zatvorím oko počas operácie?
Vďaka znecitlivenému povrchu rohovky je potreba žmurkania výrazne znížená. Navyše, inštrument nazývaný spekulum, čo je jemná kovová pružinka, ktorá sa umiestni na mihalnice, ich zastabilizuje v polohe široko otvoreného oka. Zatvorenie oka tak nie je možné.

Počas laserovania sa budete dívať na zelené blikajúce svetlo uprostred, počúvať zvuky prístrojov a vnímať typický pach plynov vznikajúcich pri kontakte laserového lúča s tkanivom. Prípadné pohyby oka sú sledované špeciálnym systémom eye tracker, ktorý zabráni nepresnému umiestneniu laserového lúča.

 

 

Ako rýchlo po operácii bude schopný vidieť?
Obvykle sa dobré videnie dosahuje už niekoľko hodín po operácii. Rekonvalescencia videnie je neporovnateľne kratšia ako u iných operačných techník. Drvivá väčšina pacientov je schopná nastúpiť do práce 1-2dni po operácii. Spočiatku videnie môže byť mierne rozmazané a kolísať. Je to normálny priebeh ustaľovania výsledku a zlepšuje sa zo dňa na deň. Definitívne zastabilizovanie videnia sa dosahuje 2-3 mesiace od operácie.

 

 

Ostane výsledok stabilný, ako dlho?
Po operácií je videnie dobré už za niekoľko hodín, v prvých dňoch sa zaostruje a môže ešte kolísať, zastabilizované je do 3 mesiacov, od tohto momentu je výsledok korekcie permanentný a ďalšie zmeny dioptrickej sily oka sú výnimočné, alebo následkom vekom podmienených či chorobných zmien v iných štruktúrach oka ( napr. v šošovke ). Ak takáto situácia kedykoľvek nastane, nález posúdime a pokiaľ je bezpečným a spoľahlivým riešením ďalšia laserová korekcia, naši pacienti ju majú automaticky zdarma.

Pacienti starší ako 40 rokov musia byť pripravený na potrebu okuliarov na čítanie v najbližších rokoch – viď nižšie.

 

Budem potrebovať okuliare na čítanie?

Zaostrovanie na predmety bližšie ako 1 meter v našich očiach zabezpečuj pomerne zložitý systém – akomodačný aparát, ktorého najdôležitejšou zložkou je šošovka. Táto schopnosť ľudskej šošovky vekom kontinuálne klesá tak ako sa mení šošovka z elastickej na tvrdú v dôsledku starnutia jej bielkovín. V určitom bode nášho života, zvyčajne po 40tke, klesne schopnosť vnútro očnej šošovky ľudského oka zaostrovať na blízke predmety pod hranicu, ktorá nám dovoľuje ešte čítať bez pomoci. Okuliare na čítanie sa stávajú nevyhnutnosťou, ich dioptrická hodnota narastá ( zaostrovania schopnosť šošovky klesá ) približne o 0,50 dioptrie za 5 rokov. Tento stav sa nazýva Presbyopia, alebo škaredo – starecká ďalekozrakosť. Laserová ani iná chirurgia oka nedokáže v súčasnosti zastaviť starnutie šošovky, obnoviť jej funkciu alebo ju plne natrvalo nahradiť. Jedným s kompromisných riešení je tzv. monovision, kedy je dominantné oko vykorigované na diaľku a nedominantné na blízko, pričom rozdiel nemôže byť vyšší ako 2,00 dioptrie. Takto je pacient schopný existovať bez okuliarov až do veku približne 55rokov. Potom sú už okuliare na čítanie nevyhnutné.

 

 

Je operácia vhodná aj pre pacientov starších ako 40 rokov?

Samozrejme. Prečo by sa nemohli zbaviť okuliarov na diaľku ľudia starší ako 40rokov, ktorí radi športujú, sú aktívni, veľa šoférujú, okuliare im prekážajú pri pozeraní TV, turistike, plávaní , vadia počas dňa alebo nechcú investovať do drahých multifokálnych skiel? Je to vec potrieb, ak je pacient v strednom veku, rád lyžuje , bicykluje, pláva, veľa šoféruje a je krátkozraký, určite sa mu kvalita života veľmi zlepší ak sa zbaví krátkozrakosti.

 

Naša záruka kvality. Dôverujeme našej technológii. Na dlhé roky dopredu.

Naši spokojní

klienti

 • Katarína Filová

  Katarína Filová

  Blogerka a fotografka @dedinskamat

  Neuveriteľné, ako dokáže pár sekúnd kompletne zmeniť kvalitu vášho ďalšieho fungovania! Z dioptrií mínus 10, ktorými som doslova psychicky aj fyzicky trpela celý život, sme sa za krátku chvíľu dostali na nulu a na tej nule to aj po vyše roku stále zostalo. Profesiónalne, ľudsky, bezbolestne, rýchlo a bezpečne. A to len vďaka tímu z Oftumu. Ako zázrakom! Všetko sa to zbehlo tak rýchlo. Proste som vstala z operačného lôžka a od toho momentu sa mi cez hmlu začal rozjasňovať zrak. Z hodiny na hodinu som videla lepšie a lepšie a už o pár hodín som bola schopná plnohodnotne fungovať a pracovať. Len tak. Žiadne rezanie, štípanie, pálenie, piesok v očiach. Proste vstanete, idete a vidíte! Ale pamä...

  Richard Körner

  Richard Körner

  Basketbalista, kapitán slovenskej reprezentácie

  Doktor Juhás je najväčší pohoďák. Všetko mi dopredu ozrejmil. Celá operácia netrvala ani 10 minút. Keby som vedel, že to funguje takto jednoducho a rýchlo, dal by som si operáciu spraviť už pred 15timi rokmi. Dnes to je 24 hodín po operácií, ráno som bol na kontrole a nemám absolútne žiadne bolesti a vidím výborne. Ešte raz veľká vďaka doktorovi Juhásovi a celému kolektívu kliniky OFTUM....

Referencie z Google

Maximálna spokojnosť s laserovou operáciou oči. Od prvého telefonátu až po kontrolné vyšetrenie som bola nadšená. Prístup na recepcii a lekárov je nadštandardný. Bude o Vás postarané celú dobu na klinike a zároveň budete informovaný elektronickou formou o všetkom, čo bude potrebné pre Vás. Určite môžem túto kliniku doporučit.

Andrea Vajdová

5/5 hviezdičiek


Bezkonkurencni pristup k pacientovi/zakaznikovi. Zadne zbytecne cekani. Rodinna atmosfera. Dokonala pece.

Eva Filipova

5/5 hviezdičiek


Zobraziť všetky recenzie na Google


TUV