Dioptrické chyby

KRÁTKOZRAKOSŤ – MYOPIA

Krátkozrakosť (myopia) je zraková vada, ktorá spôsobuje zlé videnie do diaľky a je často sprevádzaná žmúrením očí. Videnie na blízko však zostáva veľmi dobré. Krátkozrakosť sa začína prejavovať cca. po 6. roku života, teda niekedy v dobe na začiatku školskej dochádzky. Dôležitým obdobím je tiež puberta, pretože rastové zmeny v oku spôsobujú zvýšenie počtu dioptrií. Medzi 20. a 25. rokom života dochádza k stabilizácii očnej vady, nakoľko sa zastavuje aj telesný rast.

zobraziť viac


ĎALEKOZRAKOSŤ - HYPERMETROPIA

Ďalekozrakosť je zraková vada, ktorá spôsobuje zlé videnie na blízko, pričom videnie do diaľky zostáva zachované. Oko ďalekozrakého pacienta má krátku predozadnú os alebo nedostatočnú lomivosť optickej sústavy.

zobraziť viac


PRESBYOPIA

Presbyopia nepatrí medzi klasické dioptrické vady. Jedná sa totiž o fyziologickú stratu akomodácie, teda schopnosti zaostrovať na blízko. Pri zaostrovaní na bližšie predmety je dôležité, aby sa správne zväčšilo zakrivenie očnej šošovky, najmä jej predného povrchu. Problémom sa stáva to, že so zvyšujúcim sa vekom klesá elasticita očnej šošovky a tým pádom aj schopnosť akomodácie.

zobraziť viac


ASTIGMATIZMUS

Astigmatizmus sa často kombinuje s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Ide o cylindrickú vadu. Problém pri astigmatizme je ten, že oko nemá tvar gule, ale z jednej strany je mierne sploštené a tým pádom má na rôznych osiach rôznu optickú mohutnosť.

zobraziť viac


TUPOZRAKOSŤ - AMBLYOPIA

Tupozrakosť je očná vada, ktorá sa prejavuje znížením zrakovej ostrosti rôzneho stupňa. Dá sa liečiť, ale pokiaľ sa s liečbou nezačne včas, najlepšie do 5 roku života, tak hrozí trvalé poškodenie zrakového orgánu. Postihnuté oko postupne stratí svoju zrakovú schopnosť. Vada je v dospelosti neodstrániteľná.

zobraziť viac

Naša záruka kvality. Dôverujeme našej technológii. Na dlhé roky dopredu.

Naši spokojní

klienti

 • Vladimír Dravecký

  Vladimír Dravecký

  Hokejový útočník, HC Košice

  Dnes, po troch mesiacoch od operácie, musím zhodnotiť, že je to úžasná zmena. Počas zápasu dokonale vidím na puk aj na bránu a viem, že na svoje oči sa môžem úplne spoľahnúť. Operácia mi pomohla aj v bežnom živote - pri šoférovaní v šere vidím na tabuliach aj skutočne malé písmenká.

  Richard Jenčík

  Richard Jenčík

  Hokejový útočník, HC Košice

  Richard si pre korekciu svojho zraku vybral laserové centrum chirurgie oka. Práve v Oftume je možné absolvovať najmodernejší očný laserový zákrok súčasnosti s názvom Z-lasik Crystal plus, ktorým sa korigujú optické chyby oka - napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmu

Referencie z nášho facebooku


TUV