Krátkozrakosť - myopia

 

KRÁTKOZRAKOSŤ – MYOPIA


Krátkozrakosť (myopia) je zraková vada, ktorá spôsobuje zlé videnie do diaľky a je často sprevádzaná žmúrením očí. Videnie na blízko však zostáva veľmi dobré. Krátkozrakosť sa začína prejavovať cca. po 6. roku života, teda niekedy v dobe na začiatku školskej dochádzky. Dôležitým obdobím je tiež puberta, pretože rastové zmeny v oku spôsobujú zvýšenie počtu dioptrií. Medzi 20. a 25. rokom života dochádza k stabilizácii očnej vady, nakoľko sa zastavuje aj telesný rast.

Oko krátkozrakého pacienta má predĺženú predozadnú os (1 mm predĺženie sú asi 3 dioptrie), alebo má veľkú lomivosť optickej sústavy. V myopickom oku pri pohľade do diaľky leží ohnisko vo vnútri oka pred sietnicou. Dôsledkom je zníženie ostrosti videnia na diaľku.

Krátkozrakosť patrí medzi frekventované očné vady a v posledných rokoch dochádza k veľkému nárastu jej výskytu. V USA sa počet krátkozrakých pacientov zvýšil zo 14% v roku 1981 na 25% v roku 2013. 90% krátkozrakých nemá viac ako -6 dioptrií, 5% má -6 až -10 dioptrií a 5% má -10 až -30 dioptrií.

Stupne krátkozrakosti:

 • 0 až –3 dioptrie: nízka krátkozrakosť
 • -3 až –7 dioptrií: stredná krátkozrakosť
 • nad –7 dioptrií: vysoká krátkozrakosť

 

Pohľad krátkozrakého pacienta

 

KRÁTKOZRAKOSŤ AKO VRODENÁ VADA?

Jednoznačne je preukázané, že krátkozrakosť je vrodená vada. Dôležitú rolu pri vzniku krátkozrakosti hrá dedičnosť. V klinických štúdiách neboli potvrdené iné príčiny, ako napríklad ťažké ochorenie s horúčkami v detstve, zlé osvetlenie a nadmerné čítanie.

KRÁTKOZRAKOSŤ A JEJ PRÍZNAKY

žmúrenie očí do diaľky
minutie známych ulíc bez povšimnutia
písanie a čítanie "nosom"
bolesti hlavy

KRÁTKOZRAKOSŤ A JEJ KOREKCIA

Krátkozrakosť môžu korigovať kontaktné šošovky alebo okuliare s mínusovými sklami, ktoré sú na okraji silnejšie než v strede. Čím je myopia vyššia, tým je sklo silnejšie. Ďalšou metódou korekcie krátkozrakosti je refrakčný zákrok.

Naša záruka kvality. Dôverujeme našej technológii. Na dlhé roky dopredu.

Naši spokojní

klienti

 • Vladimír Dravecký

  Vladimír Dravecký

  Hokejový útočník, HC Košice

  Dnes, po troch mesiacoch od operácie, musím zhodnotiť, že je to úžasná zmena. Počas zápasu dokonale vidím na puk aj na bránu a viem, že na svoje oči sa môžem úplne spoľahnúť. Operácia mi pomohla aj v bežnom živote - pri šoférovaní v šere vidím na tabuliach aj skutočne malé písmenká.

  Richard Jenčík

  Richard Jenčík

  Hokejový útočník, HC Košice

  Richard si pre korekciu svojho zraku vybral laserové centrum chirurgie oka. Práve v Oftume je možné absolvovať najmodernejší očný laserový zákrok súčasnosti s názvom Z-lasik Crystal plus, ktorým sa korigujú optické chyby oka - napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmu

Referencie z nášho facebooku


TUV